PRE VYSOKOŠKOLÁKOV

Platené stáže/praxe s Job4everybody EU

Platené stáže/praxe s Job4everybody EU

Nábor na praxe, stáže, ktoré agentúra Job4everybody usporiada v Holandsku a v Nemecku. Sú určené pre mladých ľudí vo veku 18 až 23 rokov. Uprednostňovaná úroveň vzdelania: stredoškolské alebo vysokoškolské. Je vyžadovaná komunikatívna znalosť angličtiny alebo nemčiny, aby sa voľne pohybovať v zahraničí. Tento projekt sa začína už zavčasu na jar a je jedinečnou príležitosťou rozšíriť svoje znalosti a získať odborné dovednosti. Praktikanti/stážisti dostávajú každý týždeň tzv. stravné. Koordinátor Job4everybody vykonáva dohľad nad realizáciou programu odborných praxí, kontroly a záznamy do knižiek praxí a je v pravidelnom kontakte so zamestnávateľom a vedením vysokej školy.