Dla studentów

Płatne staże/praktyki z Job4everybody EU

Płatne staże/praktyki z Job4everybody EU

Nabór na praktyki, staże które Agencja Job4everybody organizuje w Holandii i w Niemczech. Skierowane są dla osób młodych w wieku od 18 do 23 lat. Preferowane jest wykształcenie średnie lub wyższe. Natomiast wymagana jest komunikatywna znajomość angielskiego lub niemieckiego, aby swobodnie poruszać się za granica. Projekt ten rozpoczyna się już wczesną wiosna i stanowią niepowtarzalną okazję do poszerzenia swojej wiedzy i nabycia umiejętności. zawodowych. Praktykanci/stażyści otrzymują cotygodniowe, tzw. diety praktykanta/stażysty. Koordynator Job4everybody nadzoruje realizacje programu praktyk zawodowych, a także dokonuje kontroli i wpisów do dzienniczków praktyk oraz pozostaje w ciągłym kontakcie z pracodawcą i władzami Uczelni.