PRO VYSOKOŠKOLÁKY

Placené stáže/praxe s Job4everybody EU

Placené stáže/praxe s Job4everybody EU

Nábor na praxe, stáže, které agentura Job4everybody uspořádá v Nizozemsku a v Německu. Jsou určeny pro mladé lidi ve věku 18 až 23 let. Upředňostňováno je středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Je vyžadována komunikativní znalost angličtiny nebo němčiny, aby se volně pohybovat v zahraničí. Tento projekt začíná už brzy na jaře a je jedinečnou příležitostí rozšířit své znalosti a získat odborné dovednosti. Praktikanti/stážisté dostávají každý týden tzv. stravné. Koordinátor Job4everybody dohlíží na realizaci programu odborných praxí, provádí kontroly a záznamy do knížek praxí a je v pravidelném kontaktu se zaměstnavatelem a vedením vysoké školy.